از سوی جهانگیری صورت گرفت؛

ابلاغ سند ارتقای بهره‌وری بخش آب، برق و گاز

معاون اول رئیس‌جمهور، سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز را به عنوان یکی دیگر از اسناد ارتقای بهره‌وری پیشنهادی وزارتخانه‌های متولی ۹ بخش اقتصادی، ابلاغ کرد.

ابلاغ سند ارتقای بهره‌وری بخش آب، برق و گاز

به گزارش مملکت آنلاین، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، سند ارتقای بهره وری بخش آب، برق و گاز را به عنوان یکی دیگر از اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه‌های متولی (۹) بخش اقتصادی به تصویب رساند.

به موجب سند مذکور، وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه‌های مندرج در این سند را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.

در بخش آب، برق و گاز، شاخص‌های رشد ارزش افزوده، رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) آن طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۹، ۲ و ۷ درصد هدفگذاری شده و عملکرد این بخش در موارد فوق طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۵، ۳ و ۲ درصد بوده است.

این سند از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.


انتهای پیام/

ارسال نظر