مهاجرت به روستاها، ۶۵ درصد افزایش یافت

رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده است، گفت: در سال ۱۳۹۸ سهم برآورد شده برای مهاجرت از شهر به روستا ۶۵.۴ درصد بوده است.

مهاجرت به روستاها، ۶۵ درصد افزایش یافت

به گزارش مملکت آنلاین، علیرضا زاهدیان با اشاره به گزارش " بررسی سهم نیروی کار مهاجر غیر بومی در بازار کار کشور (بر اساس داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران) گفت: این برآورد نشان می‌دهد در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده است.

وی تصریح کرد: تعداد مهاجران شهر به روستا در سال ۱۳۹۶، ۴۹ هزار و ۸۵۳  نفر، در سال ۱۳۹۷ ،۴۶ هزار و ۷۸۸  نفر و در سال ۱۳۹۸ ،  ۵۰ هزار و ۲۱۶ نفر بوده است.

رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۶ ، ۲۶ هزار و ۷۴۴ نفر، در سال ۱۳۹۷ ، ۱۲ هزار و ۹۲۴ نفر و در سال ۱۳۹۸ ،۵۰ هزار و ۲۱۶  نفر بیشتر از روستا به شهر مهاجرت  کرده اند.

زاهدیان تاکید کرد: این پدیده را باید حاصل عوامل مختلف از جمله اثرات طرح حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری دانست که امید است با توجه ویژه محققین، عوامل مختلف و سهم هریک از آنها با روش‌های علمی تشریح و تبیین شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مهاجرت داخلی و بین المللی یکی از موضوعاتی است که باید از دیدگاه رفاه و تامین اجتماعی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این خصوص در آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران محل اقامت قبلی سوال می‌شود، که با استفاده از پردازش داده‌های آن می‌توان برآورد مهاجرت بین نقاط شهری و روستایی را به دست آورد.

انتهای پیام/

ارسال نظر