اصلاح آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

نحوۀ برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد.

اصلاح آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

به گزارش مملکت آنلاین، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای اصلاحیۀ «دستورالعمل نحوۀ برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی» که در جلسۀ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به پیشنهاد این سازمان به تصویب شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رسیده است را برای اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

به موجب این اصلاحیه، مسئولیت ناشی از رعایت‌نکردن دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در مفاد آگهی آزمون و یا ارائۀ مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهدۀ داوطلب است و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام اشتباه یا تعمد داوطلب در ارائۀ اطلاعات خلاف واقع محرز شود، وی از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو می‌شود.

در این اصلاحیه آمده است؛ در صورت مساوی‌بودن مجموع نمرات مکتسبۀ داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمرۀ مکتسبۀ آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مرحلۀ مصاحبۀ استخدامی، با تمامی داوطلبان معرفی‌شدۀ واجد شرایط مصاحبه کنند و نمرۀ مربوط به مصاحبه را در سامانه امتحانات ثبت کنند.

مطابق با این اصلاحیۀ، دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام سایر تشریفات استخدامی، برای افراد پذیرفته‌شده از طریق سامانۀ «کارمندایران» شمارۀ مستخدم درخواست کرده و حداکثر ظرف مدت ۱ ماه پس از اخذ شمارۀ مستخدم، حکم کارگزینی افراد را صادر یا قرارداد پیمانی آنان را تنظیم کنند.

همچنین به موجب این اصلاحیه، داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام می‌توانند علاوه بر شغل‌محل مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک شغل‌محل دیگر را به عنوان انتخاب دوم در همان دستگاه اجرایی انتخاب کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در بازۀ زمانی پایان یک آزمون تا برگزاری آزمون بعدی حداکثر به مدت ۶ ماه پس از اعلام نتیجه، از میان داوطلبان همان آزمون با درنظرگرفتن انتخاب دوم داوطلبان و رعایت شرایط تعیین‌شده اعم از سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و ...، به ترتیب نمرات فضلی در مرحلۀ آزمون کتبی، از آنان برای انجام سایر مراحل استخدامی دعوت کنند.

در این اصلاحیه تصریح شده است؛ ملاک عمل درخصوص محاسبۀ تاریخ فراغت از تحصیل، اتمام خدمت دورۀ ضرورت یا معافیت دائم، «آخرین روز» ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و درخصوص محاسبۀ سن افراد، «اولین روز» ثبت نام امتحان مشترک فراگیر است.

به موجب این اصلاحیه، مدارک تحصیلی پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام‌شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در آزمون مشترک و استخدام مجاز نیستند. همچنین افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام‌شده، برای شرکت در آزمون می‌بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکرشده در آگهی را داشته باشند؛ در این حالت مقطع تحصیلی بالاتر لحاظ نمی‌شود و حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته‌شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهد بود.

طی این اصلاحیه مواد ۹، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۳۰ و ۳۲  دستورالعمل و بند ۷ اصلاحیۀ آن حذف شده‌اند.

انتهای پیام/

ارسال نظر