رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور بین۷۰ تا ۷۱ درصد است

دین پرست معاون وزیرکشور و دبیرقرارگاه عملیاتی گزارشی از آخرین وضعیت رعایت پروتکل ها بهداشتی در کشور ارائه کرد و گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی درکشور، دربازه زمانی۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه بین۷۰ تا ۷۱ درصد است.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور بین۷۰ تا ۷۱ درصد است

به گزارش مملکت آنلاین،  متن کامل گزارشی که بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی از آخرین وضعیت رعایت پروتکل ها بهداشتی در کشور در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور قرار داد، بدین شرح است: 
میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی درکشور، دربازه زمانی۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه بین۷۰ تا ۷۱ درصد.
 استان های سیستان و بلوچستان با ۴۹ درصد،آذربایجان غربی با۶۰ درصد و مازندران با ۶۲ درصد،در انتهای جدول میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی ۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه و استان‌های سمنان با ۸۳ درصد، زنجان با ۸۱ درصد و یزد و خراسان جنوبی مشترکاً با ۸۰ درصد، درصدراین جدول قراردارند.
رعایت پروتکل های بهداشتی، در۶ استان  آذربایجان غربی، ایلام، سیستان وبلوچستان، گیلان، مازندران وهمدان، بین ۴۹ تا۶۴ درصد.
رعایت پروتکل های بهداشتی در ۱۱ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، چهارمحال وبختیاری، خوزستان، خراسان رضوی،کردستان، کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، لرستان ومرکزی، بین ۶۵ تا۷۰ درصد.
رعایت پروتکل های بهداشتی، در۱۰ استان اردبیل، البرز، تهران، خراسان شمالی، فارس، قزوین،قم، کرمان، کرمانشاه وهرمزگان، بین۷۱  تا ۷۶  درصد.
 رعایت پروتکل های بهداشتی در۴ استان زنجان، سمنان،خراسان جنوبی ویزد، بین ۷۷  تا ۸۳ درصد.
دربازه زمانی۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه، میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب درکشور۷۵ درصد، میانگین استفاده ازماسک ۷۲ درصد، میانگین رعایت فاصله گذاری اجتماعی۷۱ درصد ومیانگین رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی کشور۷۴ درصد بوده است .
ازمجموع ۳ میلیون و۵۷۷ هزارو۸۰۷ مرکزتهیه،توزیع وعرضه وفروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش سراسرکشور،دربازه زمانی۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه،مجموعاً تعداد ۲۶۹ هزار و۳۱۸ واحد،توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی قرارگرفته اند.
 درنتیجه این بازرسی ها در۳۰ هزارو۴۲۴ مورد، منجربه دادن تذکرومعرفی مدیران صنوف به مراجع قضایی ودر۷۸۶ مورد نیز،منجربه پلمپ واحدها شده است.
کارگاه ها وصنایع کوچک با ۶۶۵۱ مورد،صنایع تولیدی، نفت،گاز وانرژی با ۳۹۲ مورد،صنایع کشاورزی،دامپروری ومعادن با ۳۳۱ مورد،درصدرجدول بیشترین دریافت کنندگان تذکرومعرفی به مراجع قضایی قراردارند.
درحوزه اماکن عمومی نیز؛ سوپرمارکت ها وخواربارفروشی ها با ۵۹۴۱ مورد، نانوایی ها با ۲۵۸۷ مورد، رستوران ها با ۱۰۴۳مورد، اماکن متبرکه ومساجد با ۴۹۱ مورد،فروشگاه های زنجیره ای با ۳۴۷ مورد، مطب ها با۳۴۰ مورد و بانک هابا ۳۰۳ مورد،دریافت کننده بیشترین اخطار ومعرفی به مراجع قضایی بوده اند.
* استان سیستان وبلوچستان با رعایت ۴۹ درصد پروتکل های بهداشتی دراماکن عمومی بعنوان آخرین واستان سمنان با ۸۳ درصد، درصدراستان های کشورقراردارند.
*سه استان سیستان وبلوچستان با ۵۷ درصد،آذربایجان غربی با ۶۲ درصد وایلام  با ۶۸ درصد،درانتهای جدول استان هایی قراردارند کهنسبت به رعایت بهداشت فردی مناسب  دراماکن عمومیاقدام واستان های سمنان با ۸۶ درصد، زنجان با ۸۴ درصد و البرز با ۸۲ درصد، درصدر جدول این گروه ازاستانها قراردارند.
* سه استان سیستان وبلوچستان با۵۰ درصد،آذربایجان غربی با ۶۰ درصدوهمدان با ۶۳ درصد،درانتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به استفاده ازماسک دراماکن عمومی اقدام واستان های یزد با ۸۶ درصد،سمنان با ۸۴ درصد وزنجان با ۸۳ ، درابتدای جدول این گروه ازاستانها قراردارند.
* سه استان سیستان وبلوچستان با۵۰ درصد،آذربایجان غربی با۶۰ درصد ومازندران با ۶۲ درصد،درانتهای جدول استانهایی قراردارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری دراماکن عمومی، اقدام واستان های یزد با ۸۷ ، سمنان با ۸۴ درصد و زنجان با ۸۱ درصد و در صدر جدول این گروه ازاستانها قراردارند.
* سه استان سیستان وبلوچستان با ۴۹ درصد، ایلام با ۶۵ ومازندران با ۶۵ درصد،درانتهای جدول استانهایی قراردارندکه نسبت به رعایت تهویه مناسب دراماکن عمومی اقدام واستان های یزد با ۸۷ درصد،سمنان با ۸۳ درصد وقم با ۸۳، در رتبه های نخست این گروه ازاستانها قراردارند.

انتهای پیام/

ارسال نظر