کشف ٢٠٠ خزنده خطرناک و قاچاق از بار یک مسافر در فرودگاه امام

٢٠٠ خزنده خطرناک از بار یک مسافر در فرودگاه امام کشف و ضبط شد.

کشف ٢٠٠ خزنده خطرناک و قاچاق از بار یک مسافر در فرودگاه امام

به گزارش مملکت آنلاین، سخنگوی گمرک گفت:  تعداد زیادی  مار، مارمولک، لاک پشت، عقرب و رتیل توسط کارکنان گمرک فرودگاه امام از  چمدان  مسافری که از تایلند و از  مسیر امارات وارد شده بود کشف شد.

سخنگوی گمرک اضافه کرد: در پرواز ورودی از امارات، از مسافری از  مبدا اولیه تایلند، تعداد ۳ عدد ساک حاوی ۳۵ بسته که در آن ٢٠٠ مارمولک مار،  لاک پشت، عقرب و رتیل به وزن ١٣ کیلوگرم قرار داشتند، توسط کارکنان  گمرک کشف شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر