وجود ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل در حوزه تجارت

۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل در حوزه تجارت وجوددارد.

وجود ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل در حوزه تجارت

به گزارش مملکت آنلاین، مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک گفت: تعدد قوانین و مقررات را یکی از عوامل رسوب کالا در گمرکات است. در حوزه  تجارت بیش از هزار مورد قانونی وجود دارد و تعداد بخشنامه‌ها در این بخش به ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل می‌رسد.

وی افزود: جالب اینکه در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه دست و پاگیر صادرات به گمرک ابلاغ شده است و این بدان معناست که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کُندکننده در حوزه تجارت ابلاغ شده.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در حوزه صادرات ابلاغ شده و لذا این مساله یکی از عوامل کُندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.

میراشرفی گفت: عامل دیگری که به رسوب کالا در گمرکات منجر شده را تعدد سازمان‌های مرتبط به امر تجارت است. شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان مداخله‌گر در تجارت کشور را داراست و تعداد آنها به ۲۵ سازمان‌ می‌رسد.

رئیس کل گمرک اضافه کرد: عامل بعدی رسوب کالا، اطاله صدور مجوزهاست. مدت زمان استاندارد صدور یک مجوز ۷ روز است .

انتهای پیام/

ارسال نظر