اعتبار ۳۲۲۰ میلیارد تومانی برای مدیریت خشکسالی کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: باتوجه به کاهش چشمگیر نزولات جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته پیشنهاد تامین اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی عشایر و مدیریت تنش آبی سراسر کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردید.

اعتبار ۳۲۲۰ میلیارد تومانی برای مدیریت خشکسالی کشور

به گزارش مملکت آنلاین، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در این باره گفت: جلسات متعدد تخصصی پیرامون آثار و تبعات کم بارشی سال آبی گذشته و به تبع آن خشکسالی حاکم بر کشور پروژه های اضطراری پایداری و مدیریت تنش آب شرب درسالجاری از وزارت نیرو اخذ گردید.

نجار افزود: پیشنهاد اختصاص مبلغ ۳۲۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در هیئت محترم وزیران توسط این سازمان انجام پذیرفتکه پس از تصویب در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آب و ارتقای کیفی آب شرب و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور هزینه گردد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین در ادامه تصریح کرد: با توجه اهمیت جامعه عشایری کشور به عنوان یکی از ارکان تامین زنجیره امنیت غذایی جلسات متعدد با دستگاه های مسئول و بویژه سازمان امور عشایر ایران برگزار گردید.

نجار با اشاره به کاهش بارندگی های سال گذشته و آثار زیان بار آن بر جامعه عشایری تصریح کرد: به منظور تامین هزینه های آبرسانی سیار و احیا فعالیت های تولیدی، تامین آب و علوفه دام عشایر اختصاص مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض جهت آب رسانی و مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال بلاعوض برای تامین نهاده های دامی عشایر به هیات محترم وزیران پیشنهاد گردید تا پس از تصویب در اختیار سازمان امور عشایر ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا وفق ضوابط و مقررات و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور هزینه گردد.

انتهای پیام/

ارسال نظر