دپوی ۵.۲ میلیون تنی کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور

۵.۲ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور موجود است.

دپوی  ۵.۲ میلیون تنی کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور

به گزارش مملکت آنلاین، در کنار موجودی کالاهای غیرکانتینری ۸۷.۱ هزار تن کالاهای کانتینری قرار دارد که ۹۰ درصد آن را کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می‌دهد.

گزارش دریافتی از گمرک ایران در رابطه با آخرین آمار موجودی و دپوی کالا در گمرک و بنادر نشان می‌دهد تا هشتم اردیبهشت سال جاری، موجودی کالاهای غیرکانتینری به بیش از ۷.۴ میلیون تن رسیده است که از این رقم بالغ بر ۴.۳ میلیون تن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد.

اما در کنار ۴.۳ میلیون تن کالای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر حدود یک میلیون تن کالای اساسی نیز در ۲۸ شناوری است که به تازگی به بندر رسیده‌اند؛ به طوری که ۱۲ شناور با بیش از ۳۳۳.۶ هزار تن کالای اساسی کنار اسکله در حال تخلیه و ۱۶ شناور با ۵۸۱.۲ هزار تن کالای اساسی در لنگرگاه منتظر هستند.

براین اساس مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی و آنچه در شناورها موجود است به بیش از ۵.۲ میلیون تن می‌رسد.

بررسی وضعیت ۱۳ بندر نشان می‌دهد از ۴.۳ میلیون تن کالای اساسی دپو شده، بالاترین میزان همانند گذشته در بندر امام خمینی (ره) قرار دارد که در حال حاضر به بیش از ۳.۱ میلیون تن می رسد.

از سویی از حدود یک میلیون تن کالای اساسی موجود در شناورها بیش از ۷۰۰ هزار تن در بندر امام خمینی(ره) است و مجموع موجودی این بندر را به حدود ۳.۸ میلیون تن می‌رسد.

بنابر این از ۵.۲ میلیون تن کالا موجود در بنادر بیش از ۷۰ درصد در بندر امام(ره) دپو شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر