انتظار بازنشستگان قبل از ۹۶ برای صدور یک گروه اضافی/ در فروردین به وعده‌ها عمل کنند

بازنشستگان کشوری خواستار اصلاح احکام در فروردین ماه هستند.

 انتظار بازنشستگان قبل از ۹۶ برای صدور یک گروه اضافی/ در فروردین به وعده‌ها عمل کنند

به گزارش مملکت آنلاین، جمعی از بازنشستگان کشوری از خلف وعده‌ها در اسفند انتقاد کردند و گفتند: خواستار تحقق یک گروه اضافی برای بازنشستگان قبل ۹۶ در همسان‌سازی هستیم تا همسان‌سازی اجرایی بیشتر به یک همترازی مطلوب نزدیک شود.

این بازنشستگان با بیان اینکه از مهر ۹۹ که همسان‌سازی اجرایی شد، این مطالبه را دنبال کردیم، افزودند: قرار بود در اسفند این گروه اضافی به احکام بازنشستگان افزوده شود تا آخرین لحظات و زمان پرداخت حقوق هم منتظر ماندیم اما خبری نشد؛ گویا به علت عدم تامین اعتبار به فروردین موکول شده است؛ انتظار داریم در این ماه، این کار به سرانجام برسد و دریافتی بازنشستگان افزایش یابد.

بازنشستگان کشوری می‌گوید: مطالبات بازنشستگان کاملا شفاف و روشن است. اجرای دقیق و کاملِ قانون خدمات مدیریت کشوری و تامین حقوق برابر با هزینه سبد معیشت، در صدر مطالبات ماست.

منبع: ایلنا

ارسال نظر