تعرفه‌های خدمات پزشکی هم گران شد

تعرفه‌های پزشکی ۲۸/۵ گران شد.

تعرفه‌های خدمات پزشکی هم گران شد

به گزارش مملکت آنلاین، در جلسه هیأت وزیران با حضور رییس جمهور، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان  و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.

بر این اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان ۵‌/۲۸ درصد افزایش می یابد.

انتهای پیام/

ارسال نظر