ایران در دی‌ماه ۶.۷میلیارد دلار صادرات و واردات داشت

سخنگوی گمرک گفت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در دی ماه، ۶ میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار بود که سهم صادرات، دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار بوده است.

ایران در دی‌ماه ۶.۷میلیارد دلار صادرات و واردات داشت

به گزارش مملکت آنلاین، سید روح اله لطیفی ، سخنگوی گمرک اظهار داشت: کارنامه تجارت کشورمان در مجموع ۱۰ماه سال جاری، ۱۲۲میلیون و ۷۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۸میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار بوده که سهم صادرات ۹۴ میلیون و ۵۴۱هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳میلیون دلار و سهم واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹هزار تن کالا به ارزش ۳۰میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است.

 لطیفی در خصوص عملکرد تجارت خارجی کشور در دی ماه گفت: تجارت خارجی کشور در دی  ماه، رشد ۵۵ میلیون دلاری در واردات و کاهش ۶۹۳  میلیون دلاری در صادرات را نسبت به آذر ماه تجربه کرده است.

وی افزود: در اذرماه ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و۶۴۴ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است اما در دی ماه، تجارت خارجی به ۶ میلیارد و۷۳۲ میلیون دلار رسید که نسبت به آذر ماه، ۶۳۸ میلیون دلار کاهش تجارت را با ۸.۶درصد ، شاهدبودیم، که در این میان  صادرات با کاهش ۱۹درصدی به دو میلیارد و ۹۵۱میلیون دلار و واردات با رشد ۱.۵ درصدی به سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار رسید.

سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور در دی ماه، توضیح داد: چین با دو میلیون و ۱۵۲ هزار تن به ارزش ۸۲۷ میلیون دلار ، عراق با یک میلیون و ۵۰۱هزار تن به ارزش ۴۶۷میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳۸۲ هزار تن به ارزش ۱۹۵ میلیون دلار و افغانستان با ۵۶۹ هزار تن به ارزش ۱۸۸میلیون دلار، جمعا باپنج میلیون و ۹۶۵ هزار تن کالا و ارزش دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی کشورمان بودند که ۶۴ درصد کل وزن و ۷۱.۷درصد ارزش کالاهای صادراتی کشورمان در دی ماه را به خود اختصاص دادند.

وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا گفت:امارات با ۶۳۴هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۰۹میلیون دلار، چین با ۳۲۷ هزار تن به ارزش ۹۰۸ میلیون دلار، ترکیه با ۴۸۹ هزار تن به ارزش ۴۳۹ میلیون دلار، آلمان با ۵۵ هزار تن به ارزش ۱۴۶میلیون دلار و هند با ۷۴هزار تن به ارزش ۱۲۸میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان بودند که ۴۹درصد وزن و ۷۲ درصد ارزش واردات در دی ماه به این پنج کشور اختصاص داشته است.

لطیفی در خصوص واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی به کشور گفت: از مجموع ۲۸میلیون  و ۲۴۹ هزار تن کالای واردشده به کشور، ۱۹میلیون و ۵۲۲ هزارتن کالای اساسی بوده است که ذرت با هشت میلیون و ۵۲۰هزارتن، گندم با دو میلیون و ۵۹۲هزار تن، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و ۹۹۰هزار تن،جو با یک میلیون و ۴۷۰هزار تن، کنجاله سویا با یک میلیون و ۳۶۵هزار تن، شکرخام با بیش از یک میلیون تن، روغن های خوراکی با ۸۲۷هزار تن و برنج با ۷۸۹هزارتن، در صدر واردات  ۲۵ گروه کالاهای اساسی در مدت ۱۰ ماهه امسال قرار دارند.

لطیفی درپایان در خصوص میزان کالاهای عبوری از کشور گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری پنج میلیون و ۸۵۳هزار تن کالا از مسیر کشورمان ترانزیت شده است که سهم  دی ماه ۶۶۴هزارتن بوده است.

انتهای پیام

ارسال نظر