ایران به اروپا گاز صادر خواهدکرد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ایران به‌دنبال صادرات گاز به اروپاست.

ایران به اروپا گاز صادر خواهدکرد

به گزارش مملکت آنلاین، حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ما باید تجارت گاز را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات دنبال کنیم و ترکیه یکی از آن مسیرهای مناسب برای تجارت گاز است. چه در خود بازار ترکیه، زیرا این کشور می‌خواهد مبادی مختلفی برای تأمین گاز داشته باشد و خود را به یک کشور وابسته نخواهد کرد؛ طبیعتاً بخشی از آن بازار را هم از ایران تأمین می‌کند که هم به نفع ترکیه است هم به نفع ایران، از سویی مسیر ترکیه مسیر خوبی برای تجارت گازی با اروپا در آینده است.

وی افزود: شرایط تجارت گاز موضوعی متأثر از دیگر مسائل سیاسی و بین‌المللی است و به هر حال فضای آینده کشورها، نوع همکاری و اتفاقاتی که در روابط دیپلماسی کشور می‌افتد بر موضوع تجارت گاز مؤثر است.


وی اضافه کرد: ما  آماده تجارت گازی با ترکمنستان هستیم، هرچند وابستگی داخلی به ترکمنستان را برطرف کردیم اما به‌شدت دنبال این هستیم که تجارت گازی با این کشور برقرار باشد، زیرا هم به نفع ایران است و هم به نفع ترکمنستان. ما دو کشور همجوار هستیم که امکانات مطلوبی برای توسعه روابط تجاری داریم.

انتهای پیام/

ارسال نظر