مجلس، دوباره طرح شفافیت را بررسی می‌کند

نمایندگان مجلس به بررسی دوباره طرح شفافیت رای دادند.

مجلس، دوباره طرح شفافیت را بررسی می‌کند

به گزارش مملکت آنلاین، پس از درخواست کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان برای اعمال ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، ارجاع طرح شفافیت آرای نمایندگان به کمیسیون آیین‌نامه با ۱۸۷ به تصویب رسید.
این طرح مجددا در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرار گرفت.

طبق ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس اگر طرحی مورد تصویب مجلس قرار نگیرد، بدون تغییرات اساسی تا ۶ ماه نمی‌توان آن را در مجلس پیشنهاد کرد، مگر آنکه ۵۰ نفر از نمایندگان تقاضای طرح مجدد آن را داشته باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر