شورای نگهبان برای بررسی مصوبه قانون تعیین تکلیف حق التدریسی ها درخواست مهلت کرد

شورای نگهبان دو طرح مصوب مجلس را تأیید و برای بررسی بیشتر مصوبه قانون تعیین تکلیف حق التدریسی ها درخواست مهلت کرد.

شورای نگهبان برای بررسی مصوبه قانون تعیین تکلیف حق التدریسی ها درخواست مهلت کرد

به گزارش مملکت آنلاین، شورای نگهبان دو طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن و الحاق دو ماده به کتاب پنج قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و تأیید کرد.

همچنین این شورا برای بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳شهریور ۱۳۹۷ درخواست مهلت کرد تا فرصت بررسی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر