دولت ۱۵ میلیارد تومان برای مقابله با ملخ های صحرایی اختصاص داد

هیات وزیران به منظور مقابله با هجوم گسترده ملخ های صحرایی، با اختصاص مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور جهت تأمین اقلام مورد نیاز برای مقابله با این پدیده موافقت کرد.

دولت ۱۵ میلیارد تومان برای مقابله با ملخ های صحرایی اختصاص داد

به گزارش مملکت آنلاین، هیات وزیران در جلسه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به پیش بینی هجوم گسترده ملخ های صحرایی به دلیل بارندگی های گسترده در شبه قاره هند و آفریقا و در نتیجه احتمال آلودگی منابع زیادی از استان های جنوبی کشور، با تخصیص مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار (۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای) به سازمان حفظ نباتات کشور به منظور تأمین اقلام مورد نیاز جهت آمادگی مقابله با این پدیده موافقت کرد.

دولت همچنین سازمان مزبور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر