معاون دفتر روحانی:

ترامپ از اعتبار سیاسی ساقط شد

معاون دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اتفاقاتی که شب گذشته در ایالات متحده آمریکا رخ داد، اظهار کرد: با تصاویر بهت آوری که دیشب جهانیان از ساختمان کنگره و از آتشی که به واشنگتن رسیده بود، دیدند؛ ترامپ از اعتبار سیاسی ساقط شد.

ترامپ از اعتبار سیاسی ساقط شد

به گزارش مملکت آنلاین، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «پایان ترامپ به سرنگونی از قدرت و بیرون رانده شدن از حکومت خلاصه نشد؛ با تصاویر بهت آوری که دیشب جهانیان از ساختمان کنگره و از آتشی که به واشنگتن رسیده بود، دیدند؛ ترامپ از اعتبار سیاسی ساقط شد. به تعبیر هفته ی گذشته ی روحانی، او از زندگی سیاسی و حیثیت، سرنگون شد.»

انتهای پیام/

ارسال نظر