اجرای طرح‌های آبخیز داری تنها در ۲۵ درصد عرصه‌های در معرض خطر فرسایش کشور

فرونشست عرصه‌های طبیعی و خطر کم آبی سفره‌های زیر زمینی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگر نیاز به اجرای طرح‌های آبخیزد اری را ضروری ساخته است.

اجرای طرح‌های آبخیز داری تنها در ۲۵ درصد عرصه‌های در معرض خطر فرسایش کشور

به گزارش مملکت آنلاین، منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور در سفر به خوی گفت:در حال حاضر در ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور پدیده فرسایش خاک رخ داده است.

او تصریح کرد: براثر عوارض ناشی از کم آبی و براساس آخرین آمار پژوهشکده منابع طبیعی در هر هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور بیش از ۱۵ تن فرسایش خاک رخ می‌دهد که از پدیده‌های خطرناک برای عرصه‌های طبیعی کشورمان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیز داری اجرای طرح‌های آبخیز داری را مهمترین گام در جهت جلوگیری از فرسایش خاک دانست و افزود: تاکنون تنها در ۲۵ درصد عرصه‌های طبیعی کشورکه در معرض فرسایش خاک و آب قرار دارند طرح‌های آبخیز داری اجرا شده که این رقم در آذربایجان غربی ۳۵ درصد بوده است.

منصور با بیان اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری بیش از ۶۰ درصد ازفرسایش خاک و وقوع سیلاب‌ها جلوگیری می کند تصریح کرد: برای تسریع در اجرای این طرح‌ها نیاز به کمک مجلس و دولت در جهت اختصاص اعتبارات بیشتر است.

او  از شناسایی ۲۴ حوزه آبریز درمعرض تهدید سیلاب در کشور خبر داد و گفت: این حوزه‌های در ۱۱ استان کشورقرار دارند که امسال باصرف ۲۶۵ میلیارد تومان در ۲۸۰ هزار هکتار از این عرصه‌ها طرح‌های آبخیز داری اجرا و از وقوع سیلاب جلوگیری شد.

منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور تعهد این سازمان در اجرای طرح‌های آبخیرداری در سالجاری ۸۰۰ هزار هکتار اعلام و. اضافه کرد: سازمان تلاش میکند در صورت تامین اعتبارات این رقم را به ۱ میلیون ۴۰۰ هزار هکتار افزایش دهد.

او اعتبارات این بخش را در سالجاری ۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

قاسمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان نیز گفت: برای جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی در ۲۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی آذربایجان غربی طرح‌های آبخیرداری اجرامی شود.

او افزود: این طرح‌ها شامل ۲۴ طرح در دو بخش بیولوژیکی و مکانیکی است که در ۲۴ حوزه آبریز ۱۷ شهرستان استان در دست اجراست.

او  پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها را بطور میانگین ۸۰ درصد اعلام و تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها به مقدار ۲ میلیون ۲۵۰ هزار تن از فرسایش خاک جلوگیری و بیش از ۱۳۲ میلیون متر مکعب آب کنترل و به سفر‌های زیر زمینی تزریق می شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر