تصویری از آلودگی هوای تهران / عکس

تصویری از وضعیت آلودگی هوای شهر تهران از ارتفاعات دارآباد حاکی است شرایط خطرناک آلودگی دارد.

تصویری از آلودگی هوای تهران / عکس

ارسال نظر