چرا مجلس به حیاط خلوت صندوق بازنشستگی ورود نمی کند؟

در سال ۱۳۹۸ از ۳۳ شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبای صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۱۲ شرکت زیان ده بوده اند که بیشترین زیان مربوط به آپادانا سرام و کمترین آن مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا بوده است.

چرا مجلس به حیاط خلوت صندوق بازنشستگی ورود نمی کند؟

به گزارش مملکت آنلاین، براساس صورت مالی ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۹۸ از ۳۳ شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبای صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۱۲ شرکت زیان ده بوده اند که بیشترین زیان مربوط به آپادانا سرام و کمترین آن مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا بوده است.

قابل ذکر است براساس آمارهای ارائه شده درحالی دولت حدود ۷۵ درصد از منابع صندوق بازنشستگی را از بودجه عمومی تامین می کند که این صندوق نزدیک به ۱۰۰ شرکت در زیرمجموعه خود دارد. حال سوال این است که در حیاط خلوت این صندوق چه می گذرد که از ۳۳ شرکت، ۱۲ شرکت آن زیان ده هستند و آیا مجلس نباید به این حیاط خلوت مدیران سیاسی ورود کند؟

انتهای پیام/

ارسال نظر