نرخ‌های جدید عوارضی آزادراه‌ها

نرخ‌های جدید عوارضی آزادراه‌ها از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.

نرخ‌های جدید عوارضی آزادراه‌ها

به گزارش مملکت آنلاین، نرخ‌های جدید مربوط به عوارضی آزادراه‌های سراسر کشور با افزایش قیمت اعلام شد.

نرخ عوارض به شرح زیر است:

قطعات مختلف آزادراه

سواری وانت مینی بوس کامیونت اتوبوس کامیون ۲ محور کامیون ۳ محور تریلی
تهران-شمال قطعه یک (روزهای غیر پیک) ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰

 

۴۶۰۰۰

 

 

 

تهران-شمال قطعه یک (روزهای پیک) ۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰

 

۴۶۰۰۰

 

 

 

تهران-شمال قطعه چهار ۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰

آزادراه تهران-پردیس:

نام آزادراه سواری وانت مینی بوس کامیونت اتوبوس کامیون ۲ محور کامیون ۳ محور تریلی
تهران-پردیس ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۵۰۰۰

آزادراه همت-کرج:

نام آزادراه سواری اتوبوس مینی بوس
شهید همت-کرج ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰

آزادراه قزوین-رشت:

نام آزادراه سواری وانت مینی بوس کامیونت اتوبوس کامیون ۲ محور کامیون ۳ محور تریلی
قطعه قزوین-رودبار ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۲۰۰۰
قطعه رستم آباد - امام زاده هاشم ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰
جمع کل ۱۳۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰

آزادراه قم-کاشان:

نام آزادراه سواری وانت مینی بوس کامیونت اتوبوس کامیون ۲ محور کامیون ۳ محور تریلی
آزادراه قم-کاشان ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰

آزادراه ساوه-همدان:

نام آزادراه سواری وانت مینی بوس کامیونت اتوبوس کامیون ۲ محور کامیون ۳ محور تریلی
قطعه ۲ آزادراهسواه-همدان ۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۳۰۰۰

آزادراه حرم تا حرم:

نام آزادراه سواری وانت مینی بوس  کامیونت اتوبوس کامیون ۲محور کامیون ۳ محور تریلی
قم-گرمسار (ایستگاه قم) ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰
قم- گرمسار (ایستگاه گرمسار) ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰
جمع کل ۱۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۶۰۰۰

بر اساس اطلاعیه، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نرخ‌های جدید عوارض آزادراهی از ۱۰ دی ماه قابل اجرا است.

انتهای پیام/

ارسال نظر