رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱ آذر ماه

شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۳۷۰ هزار واحدی قرار گرفت.

رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱ آذر ماه

به گزارش مملکت‌آنلاین، امروز  شنبه (یک آذر  ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۷۰ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فملی، شستا، شپنا، وامید ، کگل، فارس و کچاد بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 26,420
3288.39
شستا 32,280
2677.41
شپنا 15,810
1478.8
وامید 38,580
1416.54
کچاد 19,130
1310.3
کگل 18,260
1254.65
فارس 13,160
1191.34

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد  ۱۳   واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و ۶۶۰ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 168,701
(21.63)
شگویا 12,008
20.11
هرمز 13,250
(15.4)
وهور 44,622
(13.81)
ذوب 5,111
13.74
وسپهر 12,150
(12.66)
ارفع 14,953
(11.61)

ارسال نظر