برنامه درسی ۲۹ آبان مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که پنج‌شنبه ۲۹ آبان از طریق مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه درسی ۲۹ آبان مدرسه تلویزیونی ایران

به گزارش مملکت‌آنلاین، برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که پنج‌شنبه ۲۹ آبان از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ صورت‌های مالی بخش دوم - رشته حسابداری  - پایه ۱۲ -شاخه   فنی و حرفه‌ای 

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ افترافکت جلسه هفتم  - رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲  -شاخه کاردانش

 ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی عمومی- پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش 

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ 
کاربرد مداد رنگی  - پایه۱۱ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش  

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
 فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰علوم تجربی و تفکر پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ تفکر و سبک زندگی - پروژه (قسمت دوم ) پایه هفتم 

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی - راه رهایی پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی -  انقلاب اسلامی پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان  - یادگیری مبتنی بر مغز 

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰  
آمادگی دفاعی -  پایه ۱۰ -  مشترک تمامی رشته ها
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی  

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۳   - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی  ۲  -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 
     
شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک  پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت ۸:۳۰ عربی و زبان قرآنی دو  پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی  متوسطه دوم نظری 
 
ساعت۱۱درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  ششم  دبستان

ساعت۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول 

ساعت۱۵:۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲  رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ارسال نظر