جدول پخش مدرسه تلویزیونی یک شنبه ۲۵ آبان

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یک شنبه ۲۵ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یک شنبه ۲۵ آبان

به گزارش مملکت‌آنلاین، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای یک شنبه ۲۵ آبان را مشخص کرد.

مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

کاربر رایانه - پایه ۱۰ - رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

تولید و توسعه صفحات وب - پایه ۱۲ - رشته کامپیوتر -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

شیمی -پایه ۱۱ -درس مشترک

شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD / پودمان ۲ - پایه ۱۱ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

سامانه‌های هوشمند خانگی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی- عبارت‌های جبری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی- زاویه‌های داخلی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی- هم نهشتی مثلث‌ها و حل مسئله در هندسه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:

آموزش مجازی آموزش معلمان -مدرسه اجتماع محور

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸

درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰

درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵

درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵

درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵

درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵

درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵

درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۸

اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵

اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر