قیمت‌ها در بازار خودرو ثابت ماند

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌دادان خودرو اظهار کرد: قیمت خودرو در بازار همان قیمت‌های سه‌شنبه و چهارشنبه‌ی هفته گذشته است و هیچ تغییری نکرده است. هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد،

قیمت‌ها در بازار خودرو ثابت ماند

به گزارش مملکت‌آنلاین، اسد کرمی با تاکید بر ثابت بودن قیمت خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو در بازار همان قیمت‌های سه‌شنبه و چهارشنبه‌ی هفته گذشته است و هیچ تغییری نکرده است. هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد، مگر آنکه کسی بخواهد خودروی خود را زیر قیمت بفروشد وگرنه خرید و فروشی انجام نمی‌شود.

وی در مورد علت این امر تصریح کرد: علت ثابت بودن قیمت خودرو از سه‌شنبه هفته گذشته این است که قیمت دلار و ارز تغییری نکرده و ثابت مانده است. وقتی قیمت دلار کمی تغییر می‌کند قیمت خودرو نیز جابه‌جا می‌شود، با ثابت ماندن قیمت دلار از هفته گذشته قیمت خودرو نیز تغییر نکرده است.

منبع: ایلنا

ارسال نظر