عکس| وضعیت عجیب وزیر جوان در جلسه مجمع نمایندگان مجلس

وزیر ارتباطات به دلیل آسیب دیدگی پا در منزل بستری است و به صورت مجازی در جلسه مجمع نمایندگان تهران در مجلس حضور یافت.

عکس| وضعیت عجیب وزیر جوان در جلسه مجمع نمایندگان مجلس

ارسال نظر