جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۹ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹ اعلام شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۹ مهر

به گزارش مملکت‌آنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ طراحی یک -جلسه ۴ - پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی - شاخه کار دانش و فنی حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه -پایه ۱۱- شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی - پایه ۱۲ - کار دانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری

 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی - مواد و الفبای زندگی پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰علوم تجربی - از درون اتم چه خبر پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم تجربی - رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۳- پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۲ / خطوط میدان - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم

ساعت ۱۵ احکام ۳ پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ علوم و معارف قرآنی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰پیام های آسمانی درس سوم جلسه دوم پایه ۸ متوسطه دوره اول.

منبع: تسنیم

ارسال نظر