جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۵ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۵ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۵ مهر

به گزارش مملکت‌آنلاین، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای جمعه ۲۵ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

 

شبکه آموزش

متوسطه اول :

مقطع تحصیلی

زمان 

درس

پایه هفتم

۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

فرهنگ و هنر - درس طراحی سنتی

پایه هشتم

۱۵:۰۰تا ۱۵:۳۰

فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان

پایه نهم

۱۵:۳۰تا ۱۶

فرهنگ و هنر - فصل دوم گرافیک

دوره آموزش مجازی متوسطه :

زمان

درس

۱۶تا۱۶:۳۰

آموزش مجازی- نکاتی برای تدریس در کلاس

متوسطه دوم نظری :

مقطع تحصیلی

زمان

درس

مشترک تمام رشته ها  

۱۶:۳۰تا ۱۷:۰۰

تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی

یازدهم

۱۷:۰۰تا۱۷:۳۰

زمین شناسی - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 یازدهم

۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

تاریخ معاصر - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار 

مقطع

زمان

درس

دوازدهم

ساعت۷:۳۰ 

درس علوم وفنون ادبی۳- رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

یازدهم

ساعت۸

درس فارسی۲- مشترک تمام رشته ها 

یازدهم

ساعت۸:۳۰

درس علوم وفنون ادبی ۲- رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

دوازدهم

ساعت۱۰:۱۵

درس تاریخ۳- رشته ادبیات وعلوم انسانی

دهم

ساعت۱۰:۴۵

درس نگارش ۱و۲- مشترک تمام رشته ها 

دوازدهم

ساعت۱۱:۱۵

درس تاریخ۳- رشته ادبیات وعلوم انسانی 

دوازدهم 

ساعت۱۱:۴۵

درس ریاضی آمار ۳- رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

یازدهم

ساعت۱۲:۱۵

درس حسابان۱- رشته ریاضی فیریک

دهم

ساعت۱۲:۴۵

درس فیزیک ۱- رشته ریاضی فیزیک

دوازدهم

ساعت۱۳:۱۵

درس ریاضی و آمار۳- رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی 

شبکه قرآن ومعارف

پایه

ساعت

درس

دوازدهم

ساعت۱۵

درس اصول وعقاید۳- رشته علوم ومعارف 

یازدهم

ساعت۱۵:۳۰

درس اصول وعقاید۲- رشته علوم ومعارف اسلامی 

یازدهم 

ساعت۱۶

درس دین وزندگی۲- رشته علوم تجربی وریاضی

دهم 

ساعت۱۶:۳۰

درس اصول وعقاید۱- رشته علوم ومعارف

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر