ممنوعیت استخدام مشمولان بدون کارت پایان خدمت

معاون وظیفه عمومی استان گفت: استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن کارت پایان خدمت و معافیت ممنوع است.

ممنوعیت استخدام مشمولان بدون کارت پایان خدمت

به گزارش مملکت‌آنلاین، استان چهارمحال وبختیاری به نقل از پایگاه خبری پلیس   ،سرهنگ "سیدشجاع زیلابی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: برابر ماده ۶۲ قوانین و مقررات وظیفه عمومی، استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن کارت پایان خدمت و معافیت ممنوع می باشد.
وی ادامه داد: به استناد ماده ۶۳ قوانین و مقررات وظیفه عمومی، استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها، برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف از حقوق از ۶ ماه تا یک سال و در صورت تکرار ۳ مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
سرهنگ "زیلابی" در ادامه به ماده ۶۳ مکرر (الحاقی ۹۰/۸/۲۲) اشاره کرد و گفت: کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزراتخانه های تعاون و کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می شوند و مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر سالانه سه سرباز است .
معاون وظیفه عمومی استان گفت: در تبصره نیز آمده که ثبت نام این افراد در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب می شود و مشمول این مجازات است.

ارسال نظر