جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه نوزدهم مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه نوزدهم مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه نوزدهم مهر

به گزارش مملکت‌آنلاین، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای شنبه نوزدهم مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

 

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی

زمان 

درس

همه رشته ها

۷:۴۵تا ۸

تربیت بدنی

دوازدهم

٨  تا ٨:٣٠

نقاشی رنگ روغن_ کار دانش

دهم

٨:٣٠ تا٩

نقشه کشی فنی رایانه _ همه رشته ها

دوازدهم

ساعت ۹تا۹:۳۰

طراحی مد و لباس

یازدهم

۲۱:۱۵تا ۲۰:۵۰

حقوق و دستمزد

دوازدهم 

۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

پرورش مهارت شناختی

 

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی

زمان

درس

اول

۳۰ :١٠ تا ١١ 

فارسی و نگارش

دوم

  ١١ تا ١١:۳۰

بازی و ریاضی

سوم

١١:٣۰ تا ١٢:۱۰

علوم تجربی وتفکر

 چهارم

۱۰:١٢ تا ١٢:۴۰

بازی و ریاضی

 پنجم

۴۰:١٢ تا ۱۳:۱۰

فارسی و نگارش

 ششم

۱۳:۱۰ تا ١٣:۴۰

علوم تجربی و تفکر

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلی

زمان

درس

هفتم

٣٠ :١۴تا١۵:٠٠

زبان انگلیسی

 هشتم

٠٠: ١۵تا١۵:٣٠

زبان انگلیسی

 نهم

  ٣٠ :١۵تا ١۶

زبان انگلیسی

متوسطه دوم

مقطع

زمان

درس

دوازدهم

٣٠: ١۶ تا ١٧

زیست شناسی ۳

یازدهم

 ١٧ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی ۲

دهم

 ١٧:٣٠ تا١٨

فیزیک۱

دوازدهم

٢٠ تا٢٠:٢۵

ریاضی ۳

یازدهم

٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠

فیزیک۲

دوره آموزش مجازی متوسطه

تولید محتوای الکترونیک

١۶ تا ١۶:٣٠

شبکه چهار

پایه

ساعت

درس

دهم

۷:۳۰

عربی زبان قرآن۱

دهم

۸

ریاضی آمار ۱

یازدهم

۸:۳۰

عربی زبان قرآن۲

دوازدهم

۱۰:۱۵

عربی زبان قرآن ۳

یازدهم 

۱۰:۴۵

دین و زندگی ۲

دوازدهم

۱۱:۱۵

زبان عربی قرآن ۳

دهم

۱۱:۴۵

زبان خارجی۱

دوازدهم

۱۲:۱۵

فیزیک ۳

یازدهم

۱۲:۴۵

حسابان ۱

دوازدهم

۱۳:۱۵

فیزیک ۳

شبکه معارف

پایه 

ساعت

درس

دهم

۱۵

علوم و معارف قرآنی ۱

دوازدهم

۱۵:۳۰

دین و زندگی ۳

دوازدهم

۱۶

علوم ومعارف قرانی۳

هفتم

۱۶:۳۰

قرآن

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر