جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۶ شهریور

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۲۶ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۶ شهریور

به گزارش مملکت‌آنلاین، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای چهارشنبه ۲۶ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

 

شبکه آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان  درس
دوازدهم  ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی رشته ساختمان 
دهم ٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه رشته طراحی دوخت
یازدهم  ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک رشته شبکه و‌ نرم افزار 
یازدهم  ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان
 دوازدهم  ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ آشنایی با مکاتب هنری رشته نقاشی

 

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
 اول  ١٠:۴۵ تا ١١:١٠  بازی و ریاضی
دوم  ١١:١٠ تا١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر
 سوم ١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش
 چهارم ١٢ تا١٢:٢۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی
 پنجم ١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی
 ششم ١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
هفتم  ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی
 هشتم  ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی
 نهم  ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی

متوسطه دوم

مقطع زمان درس
 دهم  ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ١
 یازدهم  ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ٢
 دوازدهم  ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣
 دهم ٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١
 دهم ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی١

دوره آموزش مجازی متوسطه

مقطع  زمان  درس
آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای ١۶ تا ١۶:٣٠ چرخه تدریس مجازی،از تئوری تا عمل

شبکه چهار

پایه ساعت درس
دوازدهم  ۷:۳۰ جغرافیا۳
یازدهم  ۸ فلسفه۱
دهم ۸:۳۰ تاریخ۱
یازدهم  ۱۰:۱۵ فیزیک۲
یازدهم  ۱۰:۴۵ فیزیک۲
دهم ۱۱:۱۵ دین وزندگی
دوازدهم ۱۱:۴۵ ریاضیات گسسته
یازدهم ۱۲:۱۵ ریاضی آمار۲
دهم و یازدهم ۱۲:۴۵ اقتصادپایه
دوازدهم ۱۳:۱۵ ریاضیات گسسته

شبکه معارف

پایه  ساعت درس
دوازدهم ۱۵ تاریخ اسلام۳
دوازدهم ۱۵:۳۰  جریان شناسی اندیشه های معاصر
دهم ۱۶ احکام۱
یازدهم ۱۶:۳۰ احکام۲
منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر