عکس| میزبانی روحانی از قالیباف و رئیسی زیر سایه کرونا

نشست سران قوا با حضور روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه عصر امروز برگزار شد.

عکس|  میزبانی روحانی از قالیباف و رئیسی زیر سایه کرونا

ارسال نظر