پاسخ به سئوالات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی در ارتباط زنده اینستاگرامی وزارت رفاه به سوالات مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی درباره اجرای متناسب سازی حقوق ها پاسخ داد.

پاسخ به سئوالات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش مملکت‌آنلاین، ناهید حیدری با بیان اینکه برنامه متناسب سازی مستمری ها که شامل همه گروه های مستمری بگیران اعم از بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان است مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کلید خورد، گفت: سناریوهای مختلفی با حضور و مشارکت نمایندگان بازنشستگان در کانون ها طی ۳۷ جلسه کاری و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سناریوی نهایی مصوب و از ماه گذشته به اجرا در آمد.

وی افزود: دوشاخص بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی بسیار حائز اهمیت بودند که عوامل تعیین کننده در فرمول محاسبه ما لحاظ شدند.

مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه سعی کردیم بر اساس عدالت بیمه ای حرکت کنیم و هر بیمه شده متناسب با آورده خودش از این مزیت بهره مند شود، اظهار کرد: طبیعی است که در خروجی مبلغ متناسب سازی، هرکه سابقه بیشتر یا مبلغ بیمه پردازی اش بیشتر بوده سهم بیشتری از این مبلغ دریافت کرده است.

حیدری ادامه داد: متناسب سازی بر اساس جداول پایه پرداخت حق بیمه انجام شده و کف پرداختی ما ۱۵۰ هزار تومان بوده است.

وی با بیان اینکه در کنار بحث متناسب سازی افزایش کمک معیشت و کمک هزینه مسکن برای دومین بار در سال جاری افزایش یافت گفت: این مبلغ ۱۹۰  هزار تومان بود که به همه بازنشستگان پرداخت شد.

مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی قرار شد مستمری بگیران حداقلی بگیر با ۳۰ سال سنوات از این پس کمتر از دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقلی بگیران با ۳۵ سال سابقه زیر ۳ میلیون تومان دریافتی نداشته باشند گفت: بنابراین آنها که میزان مستمری شان تا آخر سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده بعد از متناسب سازی زیر مبالغ گفته شده دریافت نخواهند کرد.

حیدری در ادامه به سوالات مردم پاسخ داد.

- حداقلی بگیر هستیم، چرا دریافتی ما زیر ۲ میلیون تومان است؟

پرداختی ها بر اساس قوانین و بضاعت ما صورت گرفته است. آنها که زیر ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و حداقلی بگیر هستند، قطعا مبالغ دریافتی شان کمتر خواهد بود. به عنوان مثال آنها که ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند حقوقشان به دومیلیون  و ۴۱۶ هزار تومان و آنها که ۲۵ سال سابقه دارند حقوقشان به دو میلیون و ۴۸۸ هزار  تومان رسیده است.

- آیا برای ماه های آتی مبلغ متناسب سازی را مانند مردادماه، در قالب دو فیش دریافت می کنیم؟

خیر، از شهریور ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت می شود و حقوق اصلی و مبلغ متناسب سازی هردو در یک فیش ارائه می شود.

- آیا مبلغ متناسب سازی مبنای محاسبه ماده ۹۶ قرار می گیرد یا خیر؟

باید صبر کنیم تا جلسات کارشناسی و کمیته های تخصصی ماده ۹۶ در سال ۱۴۰۰ تشکیل شود. رویکرد مثبت است و در زمان خودش اعلام نظر خواهد شد.

- چرا این مبلغ از ابتدای سال پرداخت نشد؟

متناسب سازی بر اساس بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کلید خورد. در این ماده توضیح داده شده که سازمان تامین اجتماعی موظف است متناسب سازی را در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه اجرا کند که با مهیا شدن زیرساخت ها با قید فوریت عملیاتی شد.

- آیا مبالغ متناسب سازی برای آنها که مستمری شان در سال ۹۹ برقرار شده نیز تعلق می گیرد؟

این موضوع با رویکرد مثبت در دست بررسی است و در روزهای آتی نتایج را اعلام می کنیم. تلاش می کنیم برای کسانی که در طول برنامه ششم توسعه به خیل بازنشستگان می پیوندند نیز بتوانیم قدمی برداریم.

- آیا افزایش ها برای ازکارافتادگان کلی هم لحاظ شده است؟

مبلغ متناسب سازی به تمام گروه های مستمری بگیر اعم از بازنشستگان، ازکارافتادگان و مستمری بگیران تعلق گرفته؛ منتها بر اساس میزان سابقه پرداختی و آورده ای که داشته اند محاسبه شده است.

- آیا متناسب سازی حقوق بازنشستگان شامل همکاران بازنشسته خود سازمان هم می شود؟

بله، در ماده قانونی برنامه ششم توسعه  به صراحت عنوان شده است کلیه بازنشستگان مشمول هستند بنابراین شامل حال این گروه هم می شود. جلسات تخصصی در حال برگزاری است و با دستور مدیرعامل که جلسات با قید فوریت به نتیجه برسد امیدواریم در روزهای آتی به جمع بندی برسیم و برای شما هم محاسبه شود.

- بابت حق مسکن چقدر به حقوق اضافه شده است؟

مزایای کمک هزینه معیشت توامان ۱۹۰ هزار تومان بود. مبلغ ۱۲۰ هزار تومان کمک معیشت و ۷۰ هزار تومان مبلغ حق مسکن که از اول مرداد ترمیم و اعمال شد.

-آیا سنوات مشاغل سخت و زیان آور را در متناسب سازی محاسبه کرده اید؟

تمام محاسبات ما بر اساس دو آیتم بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی بوده است و برای آنها که در قالب مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند متناسب سازی مشاغل سخت و زیان آور محاسبه و سوابق آنها در فرمول های محاسبات کامل درج شده است.

صورت های مختلفی از بازنشستگی سخت و زیان آور داریم، از جمله قانون استفساریه که هرکس به نسبت سنوات سخت و زیان آوری می تواند از مزایای قانون سخت و زیان آوری بهره بگیرد. چه بسا تعداد زیادی افراد بازنشسته سخت و زیان آور داریم که با ۲۷ یا ۲۸ سال سابقه بازنشسته شده اند  و سنوات مازادشان بر اساس سخت و زیان آوری محاسبه شده است. قطعا آن سنوات کامل هم در جدول ضریب ترمیم و هم در جدول ضریب پایه سنواتی قرار گرفته و کلیه مزایای مترتب در بخشنامه متناسب سازی به اینها هم پرداخت شده است.

-چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری انجام نشده است؟

برنامه ای که در این مرحله و در مرداد اجرا شد متناسب سازی حقوق بوده و با فرمول های خاص انجام شده که با صندوق کشوری متفاوت است. عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری شاید مشابه ما باشد، اما به لحاظ طیف جامعه هدف و شاخص های پرداخت حق بیمه متفاوت است.

بازنشستگان کشوری عموما ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، اما در تامین اجتماعی با طیف بیشماری از افراد که از صفر تا ۳۵ سال و بیشتر سابقه بیمه پردازی دارند مواجه ایم. به عنوان مثال فردی که در اثر حادثه ناشی از کار حتی در روز اول جان خود را از دست بدهد خانواده اش تحت پوشش قرار می گیرند و از مستمری فوت بهره مند می شوند. ما به لحاظ فرمول ها با صندوق کشوری متفاوت هستیم.

علاوه براین مابه التفاوت افزایش سنواتی مستمری ها را از اول سال محاسبه کردیم و متناسب سازی متفاوت از افزایش سنواتی بود و از اول مرداد ماه اجرا شد.

-حداقل مبلغ متناسب سازی چقدر بود؟

 حداقل مبلغ شامل افرادی است که ۱۰ و یا زیر ۱۰ سال سابقه دارند و بر اساس قانون تعیین تکلیف سوابق، زیر ۱۰ سال سابقه داشتند که آنها بر اساس یک سوم مستمری دریافتی از مزایای متناسب سازی بهره مند می شوند.

-چرا مبلغ ها متفاوت است؟

طبیعی است که سرانه واحدی بین همه تقسیم نشده و مبالغ با توجه به اینکه زمان برقراری مستمری کی بوده و چه مدت سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند و با چه مبلغی بیمه پرداز بوده اند متفاوت است و لذا قابل مقایسه نیست. آنها که زمان برقراری مستمری شان در سال های دورتر بوده حقوقشان افت بیشتری پیدا کرده و در فرمول ها از مبلغ بیشتری بابت متناسب سازی بهره مند شده اند.

هر فردی مبلغ افزایشی را بر اساس محتویات بیمه ای و حساب های انفرادی خودش بررسی و مشاهده کند. اگر فردی تصور کرد مبلغ متناسب سازی با فرمول ها همخوان نیست همکاران ما در ۱۴۲۰ آماده پاسخگویی به ابهامات هستند.

منبع: مهر

ارسال نظر

 • ناشناس ارسالی در

  خانم حیدری شما تعمدا و آشکارا حقوق بازنشستگان سخت و زیان آور را نقض کردید و ماده 76 قانون تامین اجتماعی را پشیزی ارزش ننهادید.در این ماه عزیز محرم شما و خانواده تان را حواله خدا و امام حسین و حضرت ابوالفضل میکنم.حق ما بارنشستگان که 50 تا قرص رو باید 380 هزارتومن بخریم و دفترچه ما هم دو زار نمی ارزه خوردن نداره خانم حیدری.همچین سرنوشتی برای شما و عزیزانتون آرزو مندم.چرا که ما تو مشاغل سخت و زبان آور مبتلا به این بیماریها شدیم .مادر زادی نبود که.امیدوارم روزی رو ببینی که برای خرید داروهات پول نداشته باشی.

 • علیرضا نقوی ارسالی در

  باسلام متاسفانه بنده با27 سال سابقه کاری و 5 سال هم سخت و زیان آوری یعنی جمعا" با 32 سال سابقه حقوقم تازه شده دو میلیون و هشتصد

 • ناشناس ارسالی در

  باید همسان سازی میشد با گفته شما حدود 100 تومان اضافه شده در صورتی که بیشترین مبلغ از آن کسانی بود که حقوق بیشتری میگرفتن متناسب سازی یک طرح برای ثروتمندان بود حالا هم ما رو دنبال نخود سیاه میفرستین ای خدا به فریاد رس

 • ناشناس ارسالی در

  خانم حیدری پایمال کردن حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور هیچ افتخاری نیست ما بازنشستگان هر یک سال کار ما طبق ماده 76قانون تامین اجتماعی معادل یک و نیم سال است.شما با لفاظی و بازی با کلمات حق ما را زیر پاهای مبارک له نمودید ما شما و خانواده تان را به دستان پر قدرت خدا وا گذار میکنیم.که جز او فریاد رسی نداریم .ومطمئنیم دیر نیست روزی که حق ما در گلو شما گیر کند.نفرین ما بدرقه راهتان باد

 • ناشناس ارسالی در

  لعنت و نفرین خدا بر پایمال کنندگان حقوق بازنشستگان مشاغل و سخت و زیان آور

 • مرادی ارسالی در

  با سلام
  در مورد بازنشستگان کارهای سخت و زیان آور . شرمنده عین سگ دروغ می گوید، چرا قبل از اجرا این حرفها را نزده برین به مصاحبه هایش در سایتها و خبرگزاری ها نگاه کنید.شرمتان باد.

 • ناشناس ارسالی در

  شغل سخت و زیان‌آور شغلی است که آسیب روحی و جسمی برای کارگر دارد. اینطور نیست که فرد با ۱۰ سال ارفاق بازنشسته می‌شود، بلکه به دلیل ویژه بودن کارش مشمول بازنشستگی زودتر می‌شود و در بحث متناسب‌سازی نیز باید افزایش حقوقش نه بر اساس ۲۰ سال سابقه که بر اساس ۳۰ سال سابقه باشد. این دسته از افراد همچنین باید مشمول ضریب ترغیب که مربوط به سوابق بیش از ۲۵ سال است، باشند.
  خانم حیدری که درد نکشیده قلم فرسایی میکنید.پیشنهاد میکنم یه سر به کارخانه های مشاغل سخت و زیان آور برنید اگر توانستید یک ساعت تاکید میکنم فقط یکساعت آنجا تنفس کنید و حالتان بد نشد من مادام العمر حقوق ناچیزم را تقدیم شما میکنم.
  کارخانه ما آنقدر آلوده بود که وقتی خانم ابتکار دهه 80 آمده بودند برای بازدید اذعان کردند یک ساعت کار دراین جا معادل 30 سال است.
  بعد شما با کدام دین و ایمانی 10 سال استحقاقی ما را نادیده میگیرید.سرکار خانم حق امسال ما خوردن نداره

 • بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور ارسالی در

  جناب شریعتمداری
  با سلام و عرض ادب
  شغل سخت و زیان‌آور شغلی است که آسیب روحی و جسمی برای کارگر دارد. اینطور نیست که فرد با ۱۰ سال ارفاق بازنشسته می‌شود، بلکه به دلیل ویژه بودن کارش مشمول بازنشستگی زودتر می‌شود.واین 10 سال استحقاقیست نه ارفاقی. و در بحث متناسب‌سازی نیز باید افزایش حقوقش نه بر اساس ۲۰ سال سابقه که بر اساس ۳۰ سال سابقه باشد. این دسته از افراد همچنین باید مشمول ضریب ترغیب که مربوط به سوابق بیش از ۲۵ سال است، باشند.

 • ناشناس ارسالی در

  خانم حیدری مبلغ پایه 150 تومن رو از کجا آوردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  چرا 1500 نه؟؟؟؟؟؟؟؟

 • منصورکریمی ارسالی در

  سلام سامانه سازمان تامین اجتماعی محاسبه بازنشستگی من درست رویت نمیشود سابقه پرداخت بیمه من ۶ سال کم نشان میدهد شعبه یک زنجان مراجع کردم اعتراض نمودند جواب ندادن درسامانه سازمان تامین اجتماعی ۲۴ سال رویت میشود درصورت من ۳۰ سال تمام پرداخت به بیمه شماره 0027512466 دارم

 • بی نام ارسالی در

  فقط حرف بزنن و شعار بدن بابا دو زار عمل کنید چقدر دروغ شش ماهه دارین شعار میدید همسان سازی این بود اصلا عادت دارید ملتو بزارین سر کار هر کاری میکنید فقط سودش مال حقو قای بالاست که شامل حال خودتون میشه بس کنید بابا فقط دروغ دروغ دروغ خودتون خسته نشدین از این همه دروغ گفتن