جدول زمانی آموزش تلویزیونی پنجشنبه ۱۵ خرداد

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۹ اعلام شد.

 جدول زمانی آموزش تلویزیونی پنجشنبه ۱۵ خرداد

به گزارش ، جدول مدرسه  تلویزیونی ایران برای روز پنجشنبه  ۱۵ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵ درس علوم تجربی  ‌ پایه ۹

ساعت ۹.۲۵ تا ۹.۴۵ درس ریاضی پایه ۸   

ساعت ۹.۴۵ تا  ۱۰.۰۵ درس علوم تجربیپایه ۷  

ساعت ۱۰.۰۵ تا ۱۰.۲۵  درس زبان انگلیسی  پایه ۸

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی  و زندگی‌ پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی و زندگی  پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس هدیه های آسمانی  و زندگی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس مهارتهای اجتماعی و زندگی  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس هدیه های آسمانی و زندگی  پایه ششم

 متوسطه دوم :

ساعت ۱۴.۴۰ تا ۱۵.۱۰  درس  شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی             

 ساعت ۱۵.۱۰ تا ۱۵.۴۰ درس زبان انگلیسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته ها       

ساعت ۱۵.۴۰ تا ۱۶.۱۰ درس زیست شناسی۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی             

 ساعت ۱۶.۱۰ تا ۱۶.۱۰ درس علوم ومعارف قرآنی ۳  پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی              

ساعت ۱۶.۴۰ تا ۱۷.۱۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی      

 ساعت ۱۷.۱۰ تا ۱۷.۴۰ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم  و معارف اسلامی         

 شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۰ استاندارد قالی بافی درجه ۲-پایه ۱۰ و ۱۱- مبحث عیوب فرش-شاخه کاردانش

ساعت ۷.۲۰ تا ۷.۴۰ توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش-پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ۷.۴۰ تا ۸ کار با فلش -پایه ۱۲- مدیریت صفحه و برنامه نویسی در فلش -رشته رایانه -شاخه کاردانش   

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه ۱۲- مبحث آزمون ها- رشته تربیت بدنی   

 ساعت ۸.۳۰ تا ۹.۰۵  تفکر رسانه ای -پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش  

  ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۴۰ نویس تراش CNC -پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش.

منبع: تسنیم

ارسال نظر