ماجرای ورود فاضلاب شهر پردیس به سد ماملو چیست؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: طبق قانون باید مسکن مهر پردیس تصفیه‌خانه این منطقه را ایجاد کند اما برنامه آنطور که باید پیش نرفت و به همین دلیل شرکت آب و فاضلاب تهران به انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه‌های خود اقدام کرد اما با این حال هنوز ۳۰ درصد فاضلاب به سد ماملو وارد می‌شود.

ماجرای ورود فاضلاب شهر پردیس به سد ماملو چیست؟

به گزارش مملکت آنلاین، محمدرضا بختیاری با بیان اینکه نمی‌توانیم برای فاز ۸ چاره‌ای لحاظ کنیم و باید شرکت عمران شهر پردیس تصفیه‌خانه باغ کمش را ایجاد کند، اظهار کرد: تا ماه گذشته فاضلاب شهر پردیس وارد سد ماملو می‌شد که با اقدامات صورت گرفته و ایجاد مدول دوم تصفه‌خانه پردیس، فاضلاب فازهای  ۹ و ۱۱ و فاز ۵ به تصفیه‌خانه شرکت آب و فاضلاب تهران وارد می‌شود.

وی افزود: در گذشته این فاضلاب به رودخانه جاجرود انتقال پیدا می کرد، گفت: درحال حاضر  ۷۰ درصد فاضلابی را که در گذشته وارد سد ماملو می‌شد، به تصفیه خانه پردیس منتقل می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه طبق قانون، مسکن مهر پردیس موظف بود که تصفیه‌خانه فاضلاب ایجاد و عملیات تصفیه را انجام دهد، تصریح کرد: برنامه طبق زمان‌بندی پیش نرفت، به همین دلیل فاز دوم تصفیه‌خانه پردیس را که راه‌اندازی کردیم، میزانی را که می‌توانستیم به تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت منتقل کردیم.

بختیاری با بیان اینکه در این راستا فاضلاب فازهای ۹، ۱۱ و ۵ وارد تصفیه‌خانه شرکت آب و فاضلاب تهران شد، افزود: بعد از آن که تصفه خانه باغ کمش راه‌اندازی شود، فاضلاب این فازها وارد این تصفیه‌خانه خواهد شد، اما اکنون با اقدامات انجام شده از  حدود یک ماه پیش از ورود ۷۰ درصد فاضلابی که در گذشته وارد رودخانه جاجرود می‌شد، جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه باغ کمش در حال ساخت است، گفت: بر اساس آخرین اخباری که از دو ماه پیش در مورد پیشرفت این تصفیه خانه در دسترس داریم، قرار شده که فعلا تا تصفیه‌خانه تمام می‌شود، تصفیه اولیه صورت بگیرد اما اطلاعی از آخرین روند کار ندارم.

منبع: ایسنا

ارسال نظر