• خارج از زنجیره رسمی وزارت بهداشت واکسن کرونا…

    رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: در زنجان بر اساس نظارت‌ها و گزارش‌ها، موردی از قاچاق واکسن کرونا مشاهده نشده است، لذا به شهروندان توصیه می‌شود به هیچ‌وجه خارج از زنجیره رسمی وزارت بهداشت واکسن تزریق نکنند.

استانی