• سپورغان ارومیه، روستایی فراموش‌شده

    روستای تاریخی «سپورغان» علاوه بر باغات، دارای آثار تاریخی و خانه‌هایی قدیمی است که این ترکیب طبیعت و دست‌سازه‌های انسانی، نمایی زیبا به این روستا بخشیده است.

استانی