• نقش ضرب‌المثل‌ها در زندگی روزمره مردم

    زبان ترکی، از لحاظ امثل و حکم از غنی‌ترین زبان‌های دنیاست و ضرب‌المثل‌ها در گفت‌وگوهای روزمره مردم آذربایجان، خصوصاً انسان‌های باتجربه و سالمند و همچنین آشنا به فرهنگ و هنر و ادبیات ترکی، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

یادداشت