مشکل عجیب زنان معتاد!

اظهارنظر یک پژوهشگر حوزه اعتیاد درباره اعتیاد زنان دستمایه کاریکاتوری از مهیار چاره جو در نشریه خط خطی شد.

مشکل عجیب زنان معتاد!
مشکل عجیب زنان معتاد!

به گزارش مملکت آنلاین «یک پژوهشگر حوزه اعتیاد: درمان اعتیاد زنان نسبت به مردان پیچیده‌تر و تابع متغیرهای زیادی است...» این اظهار نظر سوژه مهیار چاره جو در خط خطی شده است.

ارسال نظر