جدیدترین تصویر از جان بولتون در کاخ سفید!

در حاشیه انتخاب بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و کمپین جنگ با ایران؛ سایت کگل این کارتون را منتشرکرد.

جدیدترین تصویر از جان بولتون در کاخ سفید!

ارسال نظر