ستاره بارسا در حال تقلب!

ژاوی ستاره سابق بارسلونا در گفتگویی درباره عثمان دمبله گفته: این ستاره جوان برای ثابت کردن خودش باید امتحان نهایی اش را در بارسلونا با موفقیت پشت سر بگذارد.

ستاره بارسا در حال تقلب!

ارسال نظر