کانگورو وارد نکن!

سرویس طنز خبرآنلاین شعر طنزی با موضوع حمایت وارد کردن کالاهای خارجی منتشر کرد.

کانگورو وارد نکن!

به گزارش مملکت آنلاین ، سرویس طنز خبرآنلاین نوشت: وقت وارد کردن چیزی کمی تحقیق کن/ مجلس ما را ببین و های و هو وارد نکن/ هیچ کس از ما مراقب نیست حین مشکلات/چون که کارایی ندارد ٬سی سی یو وارد نکن...

یکی از راههای مهم حمایت از کالای تولید داخل٬ کنترل واردات است.

هر چه را که پیش می آید جلو، وارد نکن

لطف کرده محض حفظ آبرو، وارد نکن

زشت کاریها شده اینجا ولی جدی نگیر

تا بشویی٬ پودرهای شستشو وارد نکن

چون روابط سخت نزدیک است و خیلی مهربان

سیستم صوتی برای گفتگو وارد نکن

ارز ما را نیست همتایی میان ارزها

عاقلانه نیست، پس پوند و یورو وارد نکن

چون سر ماها همیشه توی کار مردم است

پس نیازی نیست٬فن جستجو وارد نکن

خواهشا گشتی بزن در کوچه های پایتخت

خوب می فهمی چرا گفتم هلو وارد نکن!

چون اساسا با نشاط و خنده ما بیگانه ایم

آب در هاون نکوب و خنده رو وارد نکن

هر که شد مسوول جزو کیسه داران می شود

چون که خود داریم ٬لطفا کانگورو وارد نکن

غالبا ما آرزو را می بریمش توی گور

بی خودی خود را مرنجان٬ آرزو وارد نکن

ماجراهای شگرفی هست پشت پرده ها

اندکی دقت کن و سناریو وارد نکن

خودکفا هستیم در برخی موارد٬ فی المثل

بهر ارعاب رقیبانت، لولو وارد نکن

وقت وارد کردن چیزی کمی تحقیق کن

مجلس ما را ببین و های و هو وارد نکن

هیچ کس از ما مراقب نیست حین مشکلات

چون که کارایی ندارد ٬سی سی یو وارد نکن

درز بسیار است در این مملکت٬ با این همه

سوزن و نخ را تو با قصد رفو وارد نکن...!

مجید مرسلی

ارسال نظر