حمله هوایی شفر به العین!

«حمله جنگنده های شفر به العین» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

حمله هوایی شفر به العین!
حمله هوایی شفر به العین!

«حمله جنگنده های شفر به العین» محمدرضا میرشاه ولد

ارسال نظر