مهار تورم با برنامه های همتی

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از برنامه‌اش برای مهار تورم خبر داد.

مهار تورم با برنامه های همتی

به گزارش سرویس اقتصادی مملکت آنلاین ، عبدالناصر همتی در یادداشتی از برنامه‌اش برای مهار تورم خبر داد که متن یادداشت به‌شرح زیر است:

ارسال نظر